Kinderen & KLimaat

Klimaatverandering blijkt een negatieve invloed te hebben op, onder andere, het mentale welzijn van kinderen. Belangrijk dus om hier aandacht voor te hebben. Maar hen alleen informeren over wat er aan hand is met onze aarde en hen aan zetten tot actie is niet voldoende voor hun welzijn. Om hen een hoopvol wereldbeeld te laten ontwikkelen, moeten opvoeders dit wereldbeeld mede gaan creëren. Dit vraagt dus ook om duurzaam gedrag van ouders en andere opvoeders, bijvoorbeeld in de kinderopvang en de school. Daarnaast is het belangrijk dat kinderen en jongeren ook op andere plekken groen gedrag meemaken, zoals in de buurt en in de politiek. Bovendien kunnen zij hierin ook participeren en dus zelf bewerkstelligen dat volwassenen meer duurzaam gedrag laten zien. Laten we dus samen een hoopvolle toekomst creëren voor onze kinderen en jongeren!
Meer lezen?
https://www.nji.nl/publicaties/opgroeien-in-een-opwarmend-klimaat 

Ter inspiratie:
 25 vragen om je kind te stellen over duurzaamheid — Milieudefensie
52wekenduurzaam 

De klimaatalmanak voor kids - Uitgeverij Haystack (gratis download)

Duurzame documentaires: de 37 beste tips volgens Milieudefensie — Milieudefensie
Het Klokhuis - over De Voetafdruk
Kind & Natuur | IVN
Verborgen Impact – Think Big Act Now (inzicht, inspiratie en gratis Ganzenbord download)