Aanbod

Groen Gedrag realiseert duurzaamheidsprojecten in diverse organisaties. Zij biedt inzicht, advies en inspiratie bij vraagstukken op het gebied van gedrag, verduurzaming en / of vergroening. De klimaatpsychologen verdiepen zich hiervoor in specifieke situaties en geven antwoord op vragen als "wat is er nodig om in deze situatie klimaatvriendelijke keuzes te maken, wat helpt en wat niet?"  en "op welke manier is groen gedrag op dit moment het beste te stimuleren?"

Groen Gedrag heeft als doel om samen klimaatvriendelijke keuzes en ambitieus klimaatbeleid vanzelfsprekend te maken; dit doen we middels de volgende producten:


  • De Groen Gedrag-scan.

De Groen Gedrag-scan brengt de huidige situatie en doelgedrag, motivatie en mogelijkheden in kaart. Uit deze analyse volgt een actieplan met aanbevelingen.  


  • Advisering op het gebied van gedragsverandering, community building  en communicatie

Het kan hierbij gaan om eenmalige advisering of advisering en begeleiding middels korte of langere trajecten.


  • Inspiratiesessie of workshop.

Groen Gedrag biedt inspiratiesessies en workshops (op maat) die zich richten op gedragsverandering in het kader van het klimaatvraagstuk.


  • Klimaatgesprekken workshopreeks. 

In 6 workshops krijgen deelnemers inzicht in wat klimaatverandering voor hen betekent en wat zij op privé- en werkgebied kunnen doen aan klimaatverandering. Dit aanbod of een selectie hiervan kan ook ingezet worden als een “roadshow” langs teams, programma's en afdelingen.


  • Meedenken t.b.v. een te ontwikkelen online programma gericht op gedragsverandering en duurzaamheid.

Onderdelen van een online programma zijn onder andere de planetaire grenzen en de rol van de organisatie in de maatschappelijke transitie opgave. Daarnaast worden psychologische processen die gedragsverandering belemmeren en bevorderen behandeld en wordt er handelingsperspectief geboden.  


  • Projectmanagement voor organisaties.

Groen Gedrag kan projecten leiden om inwoners en bedrijven te bewegen tot het maken van klimaatvriendelijke keuzes op het gebied van vergroening, klimaatadaptatie, mobiliteit, circulariteit, voeding, spullen of energie.